Jak powstało Forum?

Forum Wartości Publicznej jest inicjatywą powstałą z inspiracji i na kanwie dyskusji o kreowaniu korzyści dla społeczeństwa oraz skutkach decyzji w czasach pandemii z twórcą koncepcji Public Value prof. Markiem Moorem. Zapraszam wszystkich do dialogu.

Robert Mołdach